သူရောင်ကျောက် တစ်ဆက်

3,900,000 Ks

Total gram                19.46g

Gold gram                0-10-7.00

Diamond                  86p 1.06ct /S- 70

TY                             35.90ct

JJ                               1P 35.90ct

Compare