ပတ္တမြားဆွဲကြိုး

🌟 ကြိုးအရှည် ၁၅ လက်မရှိပြီး သိန်းသုံးဆယ်ကျော်လေးနဲ့ အလှဆုံးလေး ​ဖြစ်အောင် ဝတ်ဆင်လို့ရမယ့် ရွှေထည်များ ခြံရံထားတဲ့ ပတ္တမြားဆွဲကြိုးလေး 🌟

#ဈေးနှုန်း – 3,650,000 ကျပ်ဝန်းကျင်ခန့် ။

#ရွှေချိန် – 7 ပဲ ၊ 4 ရွေးခြမ်း

#ပတ္တမြား – 13 ပွင့် ၊ 0.73 ကာရက်

🏘️𝐒𝐡𝐨𝐩 (𝟏) – 𝐍𝐨. ( 𝟑𝟕𝟕/𝟑𝟕𝟗 ) , 𝐑-𝟑, 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 ( 𝟐𝟗 ) 𝐬𝐭 & ( 𝟑𝟎 )𝐬𝐭 , ( 𝟖 ) 𝐐𝐭𝐫, 𝐁𝐨𝐠𝐲𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐚𝐝, 𝐏𝐚𝐛𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐬𝐩,𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.

🏘️𝐒𝐡𝐨𝐩 (𝟐) -𝐍𝐨.(𝟏/𝐁) 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐌𝐢𝐧 𝐍𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐍𝐰𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭, 𝐃𝐚𝐰𝐛𝐨𝐧 𝐓𝐬𝐩, 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟐𝟔𝟕𝟓𝟕𝟓𝟎𝟏𝟎

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟒

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟗

#ရွှေသမီးစိန်ရွှေရတနာဆိုင်

#ShweThameeJewellery

#လက်လီလက်ကားတစ်ခွန်းဆိုင်