ရှားပါး ခရမ်းစွဲ 𝐒𝐞𝐭

💜 ခရမ်းစွဲ ဝတ်ဆင်ပြီး သူမတူတဲ့ ကျက်သရေ အလှတရားများနဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်နိုင်စေဖို့ –

ကိုယ်ပိုင်ဟန် ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆန်းသစ် ဖန်တီးမှုများနဲ့ အနုစိတ်လက်ရာမြောက် ထွက်ရှိထားတဲ့ 𝐒𝐡𝐰𝐞 𝐓𝐡𝐚 𝐌𝐞𝐞 ရဲ့ ရှားပါး ခရမ်းစွဲ 𝐒𝐞𝐭 ကြီး ဖြစ်ပါတယ် ။💜💜

🏘️𝐒𝐡𝐨𝐩 (𝟏) – 𝐍𝐨. ( 𝟑𝟕𝟕/𝟑𝟕𝟗 ) , 𝐑-𝟑, 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 ( 𝟐𝟗 ) 𝐬𝐭 & ( 𝟑𝟎 )𝐬𝐭 , ( 𝟖 ) 𝐐𝐭𝐫, 𝐁𝐨𝐠𝐲𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐚𝐝, 𝐏𝐚𝐛𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐬𝐩,𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.

🏘️𝐒𝐡𝐨𝐩 (𝟐) -𝐍𝐨.(𝟏/𝐁) 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐌𝐢𝐧 𝐍𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐍𝐰𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭, 𝐃𝐚𝐰𝐛𝐨𝐧 𝐓𝐬𝐩, 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟐𝟔𝟕𝟓𝟕𝟓𝟎𝟏𝟎

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟒

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟗

#ရွှေသမီးစိန်ရွှေရတနာဆိုင်

#ShweThameeJewellery

#လက်လီလက်ကားတစ်ခွန်းဆိုင်