❝ ဆွဲသီးပါဆွဲကြိုး ❞

𝑳𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏𝒔 ထဲကမှ အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်နဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ ❝ ဆွဲသီးပါဆွဲကြိုးလေးတွေ ❞ ရွှေသမီးမှာ ရှိနေပါတယ်…

ချစ်ခြင်းတရားကို ဖော်ကြူးပေးတဲ့ ရတနာလေးတွေကို နှစ်သက်ရင်…

ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်လေးနဲ့ ရမယ့်… ရွှေသမီးရဲ့.. 𝑳𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏𝒔 လေးတွေကို

တွေဝေမနေပဲ ရဲရဲကြီးသာ အိမ်အရောက် ယူထားလိုက်ပါ ☑☑

🏘️𝐒𝐡𝐨𝐩 (𝟏) – 𝐍𝐨. ( 𝟑𝟕𝟕/𝟑𝟕𝟗 ) , 𝐑-𝟑, 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 ( 𝟐𝟗 ) 𝐬𝐭 & ( 𝟑𝟎 )𝐬𝐭 , ( 𝟖 ) 𝐐𝐭𝐫, 𝐁𝐨𝐠𝐲𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐚𝐝, 𝐏𝐚𝐛𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐬𝐩,𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.

🏘️𝐒𝐡𝐨𝐩 (𝟐) -𝐍𝐨.(𝟏/𝐁) 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐌𝐢𝐧 𝐍𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐍𝐰𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭, 𝐃𝐚𝐰𝐛𝐨𝐧 𝐓𝐬𝐩, 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟐𝟔𝟕𝟓𝟕𝟓𝟎𝟏𝟎

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟒

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟗